O FESTIVALU

Festival Napojení je hudebně-rozvojová akce, jejímž záměrem je propojovat lidi, místa i různé a často velmi odlišné světy. 

Chceme propojit svět hmotný se světem duchovním a ukázat, že nemusíme chodit v batikovaném oblečení a být asketičtí, abychom dokázali úroveň naší spirituality. 


Co když ta největší duchovnost je v hojnosti a jejím využití?

Postrádáte ve svém okolí podobně naladěné a smýšlející lidi? 

Přijďte se s nimi propojit.


Jdeme cestou rovnováhy a propojujeme svět hmotný se světem duchovním. Propojujeme svět logiky, vědy a intuice. Propojujeme svět žen, mužů, dětí i dalších bytostí. Propojujeme Zemi s Vesmírem. Propojujeme slova a tóny. A hlavně propojujeme všechny, kteří chtějí prožívat radostný a spokojený život s plným vědomím si sebe samých i celku. Zkrátka v NAPOJENÍ.
Neděle 6. 8. 2023

11:11 - 21:21

Zámecký park v Třebíči

Hudba | přednášky | workshopy


Chcete dostávat novinky o festivalu?

Nechte nám svůj e-mail a my Vám pošleme to nejnovější i termín na další ročník festivalu. Čas pro online Napojení.

Buďte s námi u nově vznikající tradice festivalu Napojení v Třebíči. 1. ročník je tu!

A jak to celé vzniklo?

Za celým nápadem stojí žena z Třebíče Zuzana Šimečková (autorka projektu Open Mind Project) a slovenský hudebník Suvereno, kteří jednoho dne zjistili, že mají společný záměr – uspořádat festival, propojit podobně naladěné lidi a vytvořit tradici, kde se budou všichni setkávat. 

A protože je propojuje podobné vnímání světa a hodnot, rozhodli se spojit síly a uskutečnit tento počin společně, v rovnováze a v Napojení se všemi svými dary.

Kemp Napojení v Tatrách, kde vše začalo..
Kemp Napojení v Tatrách, kde vše začalo..

Ojo de Dios

Symbol, ze kterého vychází logo festivalu Napojení můžeme ze španělštiny přeložit jako "Oko bohů". Tento tradiční dekorační předmět pochází z kultury Huichol, původního obyvatelstva severozápadního Mexika, a slouží jako ochranný amulet. 

"Ojo de Dios" je úzce spojeno s principem spojování a propojování, což je jedním z klíčových principů v tradičním duchovním světonázoru Huichol kultury. Při výrobě "Ojo de Dios" jsou různé barvy nití propojeny a přetáčeny kolem kříže, aby vytvořily geometrický vzor, který symbolizuje jednotu a harmonii. To připomíná propojení všeho v přírodě a zároveň představuje spojení mezi lidmi a bohy. Rovněž nám připomíná důležitost vytváření silných vztahů s rodinou a přáteli.

V Huichol kultuře je výroba "Ojo de Dios" považována za posvátný proces, během kterého jsou použity modlitby a meditace. Věříme v sílu symbolů a věříme tedy, že náš záměr propojení lidí a různých světů bude naplněn a ochráněn.